Skip to main content

8 Inch 14K White Gold 13 Carat TDW Round Diamond Tennis Bracelet (J-K, I2-I3)

8 Inch 14K White Gold 13 Carat TDW Round Diamond Tennis Bracelet (J-K, I2-I3)